Productnummer

Bij Clinics & Co is het voeren van een EAN-nummer voor producten of ISBN-nummer voor boeken verplicht. Geimporteerde producten moeten dus voorzien zijn van een EAN- of ISBN-nummer. 

Het invoeren van producten bij Clinics & Co kan op 2 manieren:

  1. Met een geldig en geregistreerd EAN-nummer (of GTIN-nummer)
  2. Met een geldig en geregistreerd ISBN-nummer

Beide nummers staan op het product of artikel vermeld. Voor het aanbieden van een nieuw of uniek artikel dat nog geen EAN-/GTIN-nummer heeft, kan een nummer aangeschaft worden op de site van GS1.

Als het EAN/GTIN- of ISBN-nummer nog niet bekend is bij Clinics & Co, dan bent u de eerste die dat specifieke product/artikel verkoopt via ons inkoopplatform. Voer dan dit nieuwe EAN/GTIN/ISBN-nummer in en voor daarna de andere gevraagde productkenmerken in. Als het EAN/GTIN- of ISBNnummer al wel geregistreerd staat bij Clinics & Co, dan wordt het product/artikel al via het inkoopplatform verkocht. Vul dan de gegevens aan met de gevraagde productkenmerken. Omdat EAN/GTIN- of ISBN-nummers altijd uniek zijn, mogen die niet gebruikt worden voor een ander product, ook niet na een kleine wijziging van het oorspronkelijke product. Deze regel is het wereldwijde beleid van GS1 dat Clinics & Co ook naleeft. Wordt er een (kleine) wijziging aangebracht aan een product (bijvoorbeeld kleur), dan dient u volgens het beleid van GS1 een nieuw GTINnummer aan te schaffen. Nadat u een nieuw GTIN-nummer hebt aangeschaft, kunt u het ook weer verkopen op ons inkoopplatform.

Het is op ons inkoopplatform verder niet toegestaan eenzelfde product onder een ander EAN-/GTIN/ISBN-nummer  dan officieel toegekend in te voeren en te verkopen. Dit is anders ook in strijd met de GS1 richtlijnen over de uniciteit van een product. Het product is voor klanten en andere ondernemers dan ook niet meer duidelijk en niet terug te herleiden naar het correcte nummer en bijbehorende productspecificaties.

EAN-nummer (Europees Artikel Nummer) is de 13-cijferige nummerreeks onder de barcode van een product. Die cijferreeks is altijd uniek voor een bepaald product. Geen ander product op de wereld heeft dus hetzelfde EAN-nummer. Door dit unieke nummer kunnen producten wereldwijd van elkaar onderscheiden en geïdentificeerd worden. Dat is duidelijk en daardoor prettig zaken doen.

ISBN-nummer (International Standard Book Number) is een wereldwijd bekende 13-cijferige nummerreeks onder een barcode waarmee boekhandels, groothandels en bibliotheken alle informatie over het boek en de uitgever kunnen vinden. Ook dit nummer is uniek voor een boek. Een GTIN-nummer (Global Trade Item Number) is een internationaal erkend systeem voor het identificeren van producten en bestaat uit 8, 12, 13 of 14 nummers met een barcode. Er zijn verschillende soorten GTIN nummers, afhankelijk van onder andere het land waar het product vandaan komt. EAN-nummers en ISBN-nummers vallen beide onder de GTIN-nummers. EAN-nummer wordt vooral in Europa gebruikt, maar wereldwijd wordt voor EAN-nummer meestal het GTIN-nummer gebruikt.